Osposobljavanja

VIZ sigurnost d.o.o. vam u suradnji s Ustanovom za cjeloživotno obrazovanje CTZ nudi usluge kvalitetnog osposobljavanja zaposlenika za rad na siguran način kako bi podigli razinu sigurnosti na radnom mjestu uz poštivanje odredbi Zakona o zaštiti na radu. Raspolažemo stručnim i educiranim ljudima, posjedujemo potrebnu vizualno-tehničku opremu i ovlaštenja te osposobljavanja vršimo u vašim ili našim prostorijama, u terminima koji su prilagođeni vama.

U skladu sa Zakonom o ZNR (NN 71/14) i dobivenim ovlaštenjima vršimo:

  • osposobljavanje radnika za rad na siguran način,
  • osposobljavanje radnika za siguran rad pri radu s računalom,
  • osposobljavanje ovlaštenika poslodavca za zaštitu na radu,
  • osposobljavanje povjerenika za zaštitu na radu,
  • osposobljavanje radnika iz prve pomoći,
  • osposobljavanje za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara i tehnoloških eksplozija,
  • osposobljavanje radnika za provođenje evakuacije i spašavanja.
A: Radićeva 42a, Rijeka
T: 051.216 023
M: 091.151 50 27
F: 051.216 334
E: info@viz-sigurnost.hr