Pregledi i ispitivanja

Posjedujemo potrebnu opremu i ovlaštenja na temelju čega vam možemo ponuditi niz pregleda i ispitivanja koja propisuju predmetni zakoni i pravilnici. Obavljamo preglede i ispitivanja:

 • jednostavnih strojeva i uređaja,
 • strojeva i uređaja s povećanim opasnostima,
 • novoizrađenih i uvezenih strojeva i uređaja za rad te osobnih zaštitnih sredstava,
 • osobnih i teretnih dizala,
 • kompresora, viličara, traktora,
 • građevinskih strojeva i postrojenja,
 • mosnih, toranjskih, konzolnih, kranskih i portalnih dizalica,
 • autodizalica,
 • vozila unutarnjeg prijevoza na mehanizirani pogon,
 • kotlovskih postrojenja,
 • tehnoloških postrojenja svih tipova,
 • strojeva za obradu i preradu drva, metala i sličnih materijala,
 • lakirnica i sušara,
 • mehaničkih i hidrauličnih preša,
 • plinskih stanica,
 • plinskih trošila,
 • benzinskih crpki,
 • indirektnog napona dodira,
 • otpora izolacije električnih vodiča,
 • zaštite od statičkog elektriciteta,
 • izjednačenja potencijala,
 • razvodnih ormara,
 • gromobranskih instalacija,
 • sigurnosne i protupanične rasvjete,
 • vanjske i unutarnje hidrantske mreže,
 • vatrodojavnog sustava,
 • sprinkler instalacije,
 • drencher instalacije,
 • halonske instalacije,
 • uređaja za odvod dima i topline,
 • sustava plinodetekcije,
 • mikroklimatskih parametara radne okoline (temperatura, relativna vlaga, brzina strujanja zraka),
 • razine buke u radnim i životnim prostorima,
 • osvijetljenosti na radnim mjestima,
 • kemijskih štetnosti (koncentracija ukupne i respirabilne prašine, emisija para, plinova, dimova, aerosola),
 • mjerenje brzine strujanja zraka (u kanalima, po otvoru, rešetkama i ispustima),
 • izračun i određivanje količine ubačenog/izbačenog zraka kroz ventilacijski sustav,
 • izračun i određivanje količine i ostvarenog broja izmjena zraka po satu u prostoriji.
A: Radićeva 42a, Rijeka
T: 051.216 023
M: 091.151 50 27
F: 051.216 334
E: info@viz-sigurnost.hr