VIZ sigurnost d.o.o.  za posredovanje, zastupanje i trgovinu
Radićeva 42/a, Rijeka

upisano u Trgovački sud u Rijeci Tt-08/530-2
MBS:040145338

Privredna banka d.d. Zagreb, podružnica Rijeka, IBAN:HR6023400091110095085

Erstesteiemarkische bank d.d. Rijeka, poduzetnički centar Rijeka, Jadranski trg 3/a, IBAN:HR4824020061100657873

Temeljni kapital: 40.000,00 kuna, uplaćen u cijelosti

Član uprave/osnivač: Ivor Bilen

A: Radićeva 42a, Rijeka
T: 051.216 023
M: 091.151 50 27
F: 051.216 334
E: info@viz-sigurnost.hr