Stručno osposobljavanje za zanimanja u graditeljstvu

Nudimo uslugu stručnog osposobljavanja i usavršavanja za zanimanja u građevinarstvu u suradnji s Ustanovom za cjeloživotno obrazovanje CTZ. Programi su verificirani od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, a dobivena zvanja upisuju se u radnu knjižicu.

Popis programa za stručno osposobljavanje djelatnika:

1. armirač
2. betonirac
3. krovopokrivač
4. tesar
5. zidar
6. rukovatelj/ica motornom pilom
7. rukovatelj/ica motornom kosilicom
8. rukovatelj/ica kružnom pilom cirkularom
9. rukovatelj/ica bagerom
10. rukovatelj/ica buldožerom
11. rukovatelj/ica damperom
12. rukovatelj/ica dozerom
13. rukovatelj/ica grejderom
14. rukovatelj/ica jaružalom
15. rukovatelj/ica skreperom
16. rukovatelj/ica utovarivačem
17. rukovatelj/ica rovokopačem
18. rukovatelj/ica rovokopačem i utovarivačem
19. rukovatelj/ica valjkom
20. rukovatelj/ica vibracijskim nabijačem
21. rukovatelj/ica strojevima za grubu sekundarnu obradu drva
22. rukovatelj/ica strojevima za finu sekundarnu obradu drva
23. rukovatelj/ica strojevima u tehnološkoj pripremi
24. rukovatelj/ica dizalicom
25. rukovatelj/ica autodizalicom
26. rukovatelj/ica električnim vitlom
27. rukovatelj/ica hidrauličnom dizalicom
28. rukovatelj/ica konzolnom dizalicom
29. rukovatelj/ica lakom lančanom dizalicom
30. rukovatelj/ica mosnom dizalicom
31. rukovatelj/ica podiznom platformom
32. rukovatelj/ica portalnom dizalicom
33. rukovatelj/ica pretovarnim mostom
34. rukovatelj/ica toranjskom dizalicom
35. rukovatelj/ica viličarem
36. rukovatelj/ica ručnim električnim viličarem
37. rukovatelj/ica regalnim viličarem
38. rukovatelj/ica elektrokolicima
39. dizaličar, signalist i vezač tereta
40. signalist i vezač tereta
41. izolater
42. soboslikar i ličilac
43. monter građevinskih elemenata
44. asfalter
45. cestar
46. monter građevinskih skela
47. monter kamenih elemenata
48. limar
49. vozač traktora
50. kućni majstor-domar
51. fasader
52. gipsar
53. podopolagač
54. građevinski staklar
55. bravar
56. polagač keramičkih pločica
57. monter metalnih konstrukcija
58. vodoinstalater
59. plinoinstalater
60. monter cjevovoda
61. rukovatelj/ica strojevima za obradu kamena
62. rukovatelj/ica pilom za kamen
63. poljoprivredni traktorist
64. šumski traktorist
65. vozač poljoprivrednih strojeva
66. rukovatelj/ica strojem za asfaltiranje
67. rukovatelj/ica strojem za zabijanje pilota
68. rukovatelj/ica betonskom crpkom
69. rukovatelj/ica asfaltnom bazom
70. rukovatelj/ica betonarom
71. rukovatelj/ica strojevima za pranje i metenje kolnika
72. rukovatelj/ica posipačem soli i kamene sitneži
73. rukovatelj/ica ralicom za uklanjanje snijega
74. rukovatelj/ica snjegočistačom
75. rukovatelj/ica strojem za košenje trave
76. rukovatelj/ica automješalicom
77. rukovatelj/ica strojem za obrezivanje granja
78. instalater grijanja i klimatizacije
79. rukovatelj/ica strojem za bušenje i razbijanje asfalta, betona i drugih građevinskih materijala
80. rukovatelj/ica strojem za rezanje asfalta, betona i drugih građevinskih materijala
81. rukovatelj/ica drobilicom granja

A: Radićeva 42a, Rijeka
T: 051.216 023
M: 091.151 50 27
F: 051.216 334
E: info@viz-sigurnost.hr