Zaštita na radu – Minimalni tehnički uvjeti

Za početak obavljanja ugostiteljske, trgovačke i turističke djelatnosti, kao i za naknadne promjene u prostoru, poduzetnik treba pribaviti odgovarajuće rješenje da prostor i oprema odgovaraju propisanim uvjetima.

VIZ sigurnost d.o.o. vam nudi uslugu pregleda, ispitivanja i izrade sljedeće dokumentacije koja zadovoljava propisane uvjete za ispunjenje minimalnih tehničkih uvjeta (MTU) za početak obavljanja gospodarskih djelatnosti:

  • pregled prostora i prostorija,
  • izvješće o ispravnosti električnih instalacija,
  • izvješće o ispitivanju učinkovitosti ventilacije,
  • izvješće o ispitivanju parametara radnog okoliša,
  • izvješće o ispitivanju buke, na temelju kojeg se izdaje rješenje da su provedene mjere za zaštitu od buke Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi,
  • izvješće o ispitivanju strojeva i uređaja s povećanim opasnostima,
  • izvješće o ispitivanju gromobranske instalacije,
  • izvješće o onečišćenju zraka od štetnih emisija za ugostiteljske objekte u kojima se pripremaju i poslužuju jela.
A: Radićeva 42a, Rijeka
T: 051.216 023
M: 091.151 50 27
F: 051.216 334
E: info@viz-sigurnost.hr