Zaštita na radu – Vođenje poslova

Svaki poslodavac je dužan provoditi poslove zaštite na radu. Ukoliko nemaju vremena, prikladnog kadra ili si sve to skupa žele pojednostaviti, poslodavci mogu ugovoriti obavljanje poslova ZNR s ovlaštenom ustanovom ili trgovačkim društvom za poslove zaštite na radu. VIZ raspolaže stručnim i kvalificiranim ljudima koji svojim velikim znanjem i iskustvom jamče da će ti poslovi biti obavljeni na najbolji mogući način.

U skladu sa Zakonom o zaštiti na radu (NN 71/14) i ovlaštenjima koja posjedujemo, nudimo uslugu vođenja poslova zaštite na radu koji obuhvaćaju:

 • stručni nadzor nad primjenom pravila zaštite na radu,
 • stručna pomoć iz područja zaštite na radu,
 • stručno vođenje evidencija iz područja zaštite na radu,
 • neposredno praćenje svih poslova iz područja zaštite na radu,
 • stručna pomoć poslodavcu, zaposlenicima i njihovim povjerenicima u provedbi i unapređenju zaštite na radu,
 • unutarnji nadzor nad primjenom pravila zaštite na radu,
 • vođenje brige o svim rokovima vezanim za ispitivanja sredstava rada i instalacija, osposobljenosti zaposlenika za zaštitu na radu,
 • praćenje i raščlamba podataka u svezi s ozljedama na radu i profesionalnim bolestima, te izrada godišnjeg izvješća za potrebe poslodavca,
 • suradnja s tijelima nadležnih inspekcija rada,
 • suradnja sa stručnim službama poslodavca prilikom izgradnje i rekonstrukcije objekata namjenjenih za rad, nabavu strojeva i uređaja, te osobnih zaštitnih sredstava,
 • suradnja sa specijalistima medicine rada,
 • predlaganje mjera za poboljšanje stanja na temelju praćenja stanja zaštite,
 • vođenje brige o posjedovanju potrebne dokumentacije u skladu sa Zakonom o zaštiti na radu.

 

KAZNENE ODREDBE

Prema članku 108. Zakona o zaštiti na radu, propisana je novčana kazna od 10.000 do 40.000 kuna kojom će se kaznit za prekršaj poslodavac i novčana kazna od 5.000 do 10.000 kuna kojom će se kazniti odgovorna osoba pravne osobe ako on, njegov ovlaštenik ili stručnjak zaštite na radu nisu osposobljeni za obavljanje poslova zaštite na radu, odnosno ako ne ugovori obavljanje poslova zaštite na radu s jednim ili više stručnjaka za zaštitu na radu, odnosno ovlaštenom pravnom osobom, sukladno stanju zaštite na radu te stupnju opasnosti utvrđenom procjenom.

A: Radićeva 42a, Rijeka
T: 051.216 023
M: 091.151 50 27
F: 051.216 334
E: info@viz-sigurnost.hr