Zaštita od požara – Pregledi i ispitivanja

U skladu sa Zakonom o zaštiti od požara (NN 92/10) obavljamo preglede i ispitivanja funkcionalnosti stabilnih instalacija i uređaja za dojavu i gašenje požara:

 • vanjske i unutarnje hidrantske mreže,
 • vatrodojavnog sustava,
 • sprinkler instalacije,
 • drencher instalacije,
 • halonske instalacije,
 • uređaja za odvod dima i topline,
 • sustava plinodetekcije.

Također, vršimo preglede i ispitivanja:

 • električnih instalacija – mjerenje otpora izolacije električnih vodiča (prema preporukama proizvođača obvezno je obaviti navedena mjerenja svakih 5 godina, iznimno za novosagrađene instalacije svakih 10 godina),
 • gromobranskih instalacija (mjerenje otpora uzemljenja sa shemom mjernih mjesta, izrada revizione knjige za gromobranske instalacije),
 • sigurnosne i protupanične rasvjete,
 • zaštite od statičkog elektriciteta.
A: Radićeva 42a, Rijeka
T: 051.216 023
M: 091.151 50 27
F: 051.216 334
E: info@viz-sigurnost.hr