Zaštita okoliša

Velik broj različitih djelatnosti na neki način onečišćuje okoliš pa su zakonima i pravilnicima iz područja zaštite okoliša propisane obveze da osoba koja proizvodi otpad mora voditi propisanu dokumentaciju o nastanku i tijeku otpada te periodički dostavljati podatke nadležnim tijelima na za to propisanim obrascima. Sve sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13), Zakonu o zaštiti okoliša (NN 80/13, 78/15), Zakonu o zaštiti zraka (NN 130/11, 47/14) i Zakonu o kemikalijama (NN 18/13) te njihovim podzakonskim aktima. Za nepoštivanje propisanog mjerodavne institucije propisuju visoke kazne (30.000 kn ako se ne vodi svaki od zakonom propisanih obrazaca).

Kako bi bili u skladu sa svim normama te se mirno mogli posvetiti svojoj osnovnoj djelatnosti, bez nepotrebnih i neočekivanih kazni inspekcije zaštite okoliša, VIZ d.o.o. vam nudi cjelovito rješenje koje uključuje:

  • kontinuirano praćenje nove zakonske regulative te izradu prijedloga potrebnih postupaka,
  • izradu i vođenje propisane dokumentacije te dostavu iste nadležnim tijelima u propisanim rokovima u što spadaju: očevidnici o nastanku i tijeku otpada (ONTO obrazac i sl.), očevidnici o opasnim kemikalijama, plan gospodarenja otpadom, deklaracije o svojstvima otpada, očevidnik o vrsti i količini ambalaže koju je proizvođač stavio na tržište, godišnja prijava u registar onečišćavanja okoliša itd.
  • savjetovanje o propisnom skladištenju i postupanju s otpadom i kemikalijama,
  • savjetovanje u upravljanju troškovima zaštite okoliša,
  • nadzor provedbe propisa o gospodarenju otpadom i utvrđivanje eventualnih nedostatka,
  • podršku pri inspekcijskom nadzoru,

Primjeri djelatnosti i njihove zakonske obveze u vođenju dokumentacije

autolakireri, obrađivači drva (impregnacija, stolarija i sl.), tiskare, kemijske čistionice:

prateći listovi (opasni i neopasni otpad), plan gospodarenja otpadom (za više od 200 kg opasnog otpada), REGVOC, EHOS, godišnja bilanca, godišnja prijava u ROO bazu, ONTO

autoservisi:

prateći listovi (opasni i neopasni otpad), plan gospodarenja otpadom (za više od 200 kg opasnog otpada), godišnja prijava u ROO bazu, ONTO, ONTOU, ONTOBA

ugostiteljski objekti (restorani, hoteli i sl.):

prateći list za neopasni otpad, godišnja prijava u ROO bazu, ONTO, ONTOU

A: Radićeva 42a, Rijeka
T: 051.216 023
M: 091.151 50 27
F: 051.216 334
E: info@viz-sigurnost.hr